وبلاگ

انواع مجوز فارکس 

امروزه بازار بین المللی ارز یک سیستم مالی است که هزاران شرکت کننده منظم دارد. گروه خاصی از این شرکت کنندگان کارگزاران فارکس هستند که به عنوان واسطه بین معامله…