Posts Tagged: فارکس بهتره یا ارز دیجیتال

فرق بین معاملات فارکس و سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال

بازار ارز و بازار ارزهای دیجیتال دو حوزه متفاوت برای سرمایه‌گذاری و انجام معاملات هستند. به رغم اینکه هر دو بازار در برخورد اول شباهت‌هایی دارند، اما تفاوت‌های بنیادی وجود…