Archive for مهر ۱۴۰۱

انواع مجوز فارکس 

امروزه بازار بین المللی ارز یک سیستم مالی است که هزاران شرکت کننده منظم دارد. گروه خاصی از این شرکت کنندگان کارگزاران فارکس هستند که به عنوان واسطه بین معامله…